Глоссарий:

 • Сұрақ – зерттеу тобының мүшелері портал қатысушыларының талқылауы үшін ұсынған тақырып.
 • Идея – ұсынылған мәселе бойынша портал қатысушылары ұсынған тақырып.
 • Модератор – зерттеу тобының мүшелері.
 • Мақұлдау (Like) – портал қатысушысының талқыланатын идеяны немесе мәселені мақұлдау жөніндегі әрекеті.
 • Ұсыныс – идеялар мен мәселелерді талқылау барысында портал қатысушыларының түсініктемелері.
 • Портал – ШҚО зерттеу тобының мүшелері құрған интернет-сайт. С. Аманжолова краудсорсингтік жобаны іске асыру үшін.
 • Қатысушы – порталдың тіркелген пайдаланушысы.
 • Краудсорсинг – бұл тапсырмаларды ерікті түрде орындауға дайын адамдардың кең ауқымына әртүрлі тапсырмаларды беру.
 • Құзыреттілік – бұл қажетті нәтижелерге қол жеткізілетін білім, Дағдылар, дағдылар, мінез-құлық үлгілері және жеке сипаттамалар (мысалы, көшбасшылық, коммуникация және т.б.).
 • Кәсіптік құзыреттер – ББ меңгерген адамға кәсіптік қызметтің белгілі бір түрінің (түрлерінің) еңбек функцияларын (кәсіптік/еңбек әрекеттерін) орындауға (кәсіптік қызметтің міндеттерінің және/немесе міндеттерінің белгілі бір түрлерін шешуге) мүмкіндік беретін нақты бағыттағы ББ (білім беру бағдарламаларын) игеру нәтижелері.
 • Трансфессиялық құзыреттер – маманға басқа кәсіптердегі білімдерін, дағдылары мен дағдыларын пайдалана отырып, кәсіби қызметті жүзеге асыруға мүмкіндік беретін құзыреттер.
 • Трансфессия – әртүрлі мамандандырылған салаларға жататын әлеуметтік-кәсіби құзыреттердің синтезі мен конвергенциясы негізінде іске асырылатын еңбек белсенділігінің түрі. Трансфессиялардың теориялық негізі әртүрлі ғылымдардан: жаратылыстану, техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық және философиялық білімнің трансдисциплинарлық синтезін болжайтын көпөлшемділік болып табылады.
 • Транспрофессионализм – әр түрлі қызмет салаларындағы әрекеттерді орындауға дайындық және қабілеттілік.
 • Білім беру бағдарламалары – бұл барлық деңгейдегі және бағыттағы білім мазмұнын анықтайтын құжаттар. Білім беру бағдарламаларының негізгі міндеттері: тұлғаны қалыптастыру; қоғамдағы тұлғаны әлеуметтендіру; кәсіпті таңдау және кәсіптік білім беру бағдарламаларын игеру. Білім беру бағдарламалары сабақтастық принципіне негізделген, яғни әрбір келесі бағдарлама алдыңғы бағдарламаға негізделген.
Scroll to Top