Зерттеу мүшелері

Төлеген М.Ә.

C.Аманжолов атындағы ШҚУ ректоры, профессор

Ровнякова И.В.

C.Аманжолов атындағы ШҚУ проректоры, қау.профессор

Баймухамбетова Б.Ш.

C.Аманжолов атындағы ШҚУ-дың қау.профессоры

Радченко Н.Н.

C.Аманжолов атындағы ШҚУ-дың қау.профессоры

Сахариева С.Г.

C.Аманжолов атындағы ШҚУ-дың қау.профессоры

Әнәфия П.Е.

C.Аманжолов атындағы ШҚУ-дың PhD-студенті, бағдарламашы

Scroll to Top